Ryhmätapaturmavakuutuksen palvelumalli ja korvattavuus muuttuvat 1.1.2024

PALVELUMALLIN MUUTOKSESTA

 

Rovaniemen kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksessa SP0003170772 on ollut käytössä palvelumalli, jossa tapaturman sattuessa on ollut mahdollista käyttää julkisia sekä yksityisiä terveydenhuollon laitoksen palveluita vakuutetun kunnan toiminnoissa. Palveluun on lisäksi kuulunut perus- ja esikoululaisten ja päivähoitolasten osalta yksityisen terveydenhuollon palveluiden mahdollisuus suoralaskuttaa Vakuutusyhtiö If:iltä tapaturman hoidosta aiheutuneet kulut annetun vakuutustodistuksen perusteella. Tämän palvelumallin käytöstä luovutaan 31.12.2023

Palvelumallin käytöstä luopumisen myötä pyydämme huomioimaan, että vakuutustodistusta, joka on antanut yksityisen sektorin hoitolaitokselle oikeuden suoralaskuttaa vakuutetun päivähoitolapsen, esikoululaisen tai peruskoululaisen tapaturman hoidosta aiheutuneet kulut suoraan If:tä, ei pidä antaa enää 31.12.2023 jälkeen, koska vakuutusyhtiöltä suoralaskuttaminen ei ole enää mahdollista.
 

Palvelumalli ja korvattavuus muuttuvat 1.1.2024


1.1.2024 alkaen Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön ryhmätapaturmavakuutuksessa palvelumallin, jossa ryhmätapaturmavakuutus kattaa vain julkisen sektorin taksan mukaiset kulut.

Muodostuneiden kustannusten korvattavuus ratkaistaan aina Vakuutusyhtiön toimesta, kaikkien tarvittavien asiakirjojen saavuttua Vakuutusyhtiö If:iin.